เสริมกำลังใหม่


เสริมกำลังใหม่

A                    Asus4
เสริมกำลังใหม่ เมื่อราเรอคอยพระองค์ 
                         A
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์
A                   Asus4                      
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์
                           A
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์

A C# D  A C# D  E   F#m   E
พระ  เจ้า ครอบครองชั่ว   นิ    รันดร์
A C# D   A C#  D   E   F#m   E
ทรง  เป็น  ความ  หวัง และ เรี่ยว  แรง

 A               D              F#m
ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
            D      E
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า
A               D           F#m
ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน
          D   E    A
ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์