ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

เสริมกำลังใหม่

A                                       Asus4
เสริมกำลังใหม่ เมื่อราเรอคอยพระองค์ 
                                                 A
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์
A                                      Asus4                                           
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์
                                                      A
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์

A/C#  D   A/C# D   E     F#m      E
พระ    เจ้า ครอบครองชั่ว      นิ       รันดร์
A/C#  D     A/C#    D     E     F#m     E
ทรง    เป็น   ความ    หวัง  และ  เรี่ยว   แรง

 A                             D                           F#m
ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
                        D           E
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า
A                              D                     F#m
ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ  ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน
                    D     E       A
ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์