ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)


ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)

Intro: 
C G Dm7 F 
C                 G
จากดวงใจไปทั้งโลกา  ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์
Dm7   F  C
พระเยซู พระเยซู หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
G                    Dm7 F 
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน พระเยซู พระเยซู
    C   G    Am7     F 
* ข้าจะร้อง ออกพระนาม น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่
 C   G      Dm7 C E F   Gsus  C   
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า
Midtro: 
C G Dm7 F 
C              G  
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล 
Dm7 F     C 
พระเยซู พระเยซู หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา
     G          Dm7 F 
ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน พระเยซู พระเยซู

Solo: 
C G Dm7 C E F 
Last Line: 
Dm7 Em7 F A G

 Dm7 C E F       Gsus C 
พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า