ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

เราพึ่งพาพระองค์

Intro: 
G  Em  C  Bm  A D

G    D               Em    D               C          Bm    Am                D
*เรา พึ่งพาพระองค์   พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
G     D              Em   D                 C        G      Am                 D          G   D
เรา เชื่อในพระองค์ พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา

(ซ้ำ*)

         G     Bm  Em                      D     C           Bm                 Am            D
**เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
         G     Bm   Em                    D                 Am    D                        G
เรานมัสการ      องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใคร เทียบได้กับพระองค์

Intrus
Cmaj7  E   D

(ซ้ำ *,**)