เราพึ่งพาพระองค์


เราพึ่งพาพระองค์

Intro: 
G Em C Bm A D

G  D        Em  D        C     Bm  Am        D
*เรา พึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง ที่ใจเราต้องการ
G   D       Em  D         C    G   Am         D     G  D
เรา เชื่อในพระองค์ พระองค์บันดาลทุกสิ่ง ที่เกินความเข้าใจ ของเรา

(ซ้ำ*)

     G   Bm Em           D   C      Bm         Am      D
**เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
     G   Bm  Em          D         Am  D            G
เรานมัสการ   องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ และไม่มีใคร เทียบได้กับพระองค์

Intrus
Cmaj7 E  D

(ซ้ำ *,**)