ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)


ข้าจะร้อง (ออกพระนาม)

Intro: C G Dm7 F 
 
C              
จากดวงใจไปทั้งโลกา 
  G
ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์
 Dm7        F 
พระเยซู พระเยซู
C                   
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
 G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน
   Dm7     F 
พระเยซู พระเยซู
 
       C          G    
* ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
      Am7          F 
น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่
     C          G        
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
  Dm7    C E     F        Gsus  C 
 พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า
 
Midtro: 
C G Dm7 F 

C                
ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
    G 
พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล
    Dm7     F 
พระเยซู พระเยซู
 C               
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา
      G 
ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน
    Dm7 F 
พระเยซู พระเยซู
 
Solo: 
C G Dm7 C E F 
Last Line: 
Dm7 Em7 F A G

 Dm7   C E F   Gsus  C 
พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า