สาธุการพระนาม


สาธุการพระนาม

A  E  F#m  D2 

A           E    F#m             D2
สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
      A              E            D2
ที่พระพร เทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
A          E       F#m          D2
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
    A                  E             D2
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม

        A       E     F#m          D2
*ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
        A    E      F#m           D2
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ

            A           E           F#m D
** สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
           A         E         F#m            D
สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

  A        E    F#m             D2
สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
         A             E             D2
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
A          E        F#m                D2
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
         A              E            D2
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม

(ซ้ำ*,**,**)

        A        E    F#m        D
*** ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
     A      E     F#m     D
และฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

(ซ้ำ ***) (ซ้ำ ** 3 ครั้ง) (ซ้ำ *** 3 ครั้ง)