ทุกวันเวลา Worship Jam Version


ทุกวันเวลา Worship Jam Version

ศิลปิน : นรารักษ์ ใจบำรุง
กีตาร์ - สัจจะ ศรียุทธไกร
เบส - เซฮยอก ปาร์ค
กลอง - อินทัช เรืองชาญ
 
Intro
Gmaj7 Cmaj7 

 	Gmaj7 	              Cmaj7 
*ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่	ใกล้ชิดพระองค์
Gmaj7 	                    Cmaj7 
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
     Am7 	           D 
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
    Bm7 	       Em Em7
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
         Am7  F 	        Dsus D
แด่พระเจ้าสูงสุด 	ผู้สมควร	สรรเสริญ

(ซ้ำ *)
 
 	   Cmaj7 	        D 
(เริ่ม) **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ 
 	         Bm7 	   Em7 
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้	ยิ่งใหญ่   
 	     Am 	   D              Gmaj7  G7  
ทรงเคลื่อนไหวในเราด้วยฤทธิ์ แห่งพระวิญญาณ
 	
 	Cmaj7 	   D           Bm7 	      Em7 
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน  
 	 Am7        D 	           Gmaj7 
ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ (จบ สองรอบ)

(ซ้ำ ** สองครั้ง)