ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

ทุกวันเวลา Worship Jam Version

ศิลปิน : นรารักษ์ ใจบำรุง
กีตาร์ - สัจจะ ศรียุทธไกร
เบส - เซฮยอก ปาร์ค
กลอง - อินทัช เรืองชาญ
 
Intro
Gmaj7  Cmaj7 

     Gmaj7                                 Cmaj7 
*ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่    ใกล้ชิดพระองค์
Gmaj7                                             Cmaj7 
ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
         Am7                           D 
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ
        Bm7                  Em  Em7
ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
                  Am7   F                     Dsus  D
แด่พระเจ้าสูงสุด      ผู้สมควร    สรรเสริญ

(ซ้ำ *)
 
          Cmaj7                    D 
(เริ่ม) **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ  
                       Bm7          Em7 
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้    ยิ่งใหญ่      
               Am          D                            Gmaj7   G7    
ทรงเคลื่อนไหวในเราด้วยฤทธิ์ แห่งพระวิญญาณ
     
     Cmaj7           D                     Bm7                 Em7 
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ  ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน   
       Am7               D                          Gmaj7 
ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ (จบ สองรอบ)

(ซ้ำ ** สองครั้ง)