ข้าต้องการพระเยซู


ข้าต้องการพระเยซู

Verse:
  B        B7     E      B
1: ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา 
    B       Ebm       C#m    F#7
อยากเป็นศิษย์พระองค์ ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินตรา 
  B        B7     E       B
ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นา 
     B    Ebm C#m F#7 B
อยากให้พระเยซู นำทางชีวา 
Chorus:
      F#7         B
*พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้า 
      F#7       B
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา 
  B        B7     E   B
ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าเป็นราชา 
     B  F#7  B
ซึ่งโลกนี้ไม่มีให้ข้า
  B        B7     E      B
ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกา
    B   Ebm   C#m    F#7
ข้าจงรักภักดี ต่อพระองค์ผู้รักข้า
  B        B7     E           B
 ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้า
    B    Ebm  C#m F#7 B
จะรักและสัตย์ซื่อ ต่อพระบุตรา
(ซ้ำ*)
  B        B7     E      B
ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าความสุขสำราญ 
    B   Ebm   C#m     F#7
ข้าไม่อยากจะเดิน ตามโลกียวิสัย 
  B        B7     E           B
ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าความเบิกบานใจ
     B    Ebm  C#m F#7 B
อยากให้พระองค์นำ ไปเมืองวิไล
(ซ้ำ*)