ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

ข้าต้องการพระเยซู

Verse:
    B                B7          E            B
1: ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา 
        B              Ebm             C#m        F#7
อยากเป็นศิษย์พระองค์  ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินตรา 
    B                B7          E             B
ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นา 
         B        Ebm  C#m  F#7 B
อยากให้พระเยซู  นำทางชีวา 
Chorus:
           F#7                  B
*พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้า 
           F#7             B
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา 
    B                B7         E      B
ข้าต้องการพระเยซู ยิ่งกว่าเป็นราชา 
         B   F#7   B
ซึ่งโลกนี้ไม่มีให้ข้า
    B                B7          E            B
ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกา
        B     Ebm      C#m        F#7
ข้าจงรักภักดี  ต่อพระองค์ผู้รักข้า
    B                B7          E                      B
 ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้า
        B        Ebm    C#m  F#7 B
จะรักและสัตย์ซื่อ  ต่อพระบุตรา
(ซ้ำ*)
    B                B7          E            B
ข้าต้องการพระเยซู  ยิ่งกว่าความสุขสำราญ 
        B     Ebm      C#m         F#7
ข้าไม่อยากจะเดิน  ตามโลกียวิสัย 
    B                B7          E                      B
ข้าต้องการพระเยซู   ยิ่งกว่าความเบิกบานใจ
         B        Ebm    C#m  F#7 B
อยากให้พระองค์นำ ไปเมืองวิไล
(ซ้ำ*)