ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

นามอัศจรรย์

เพลง นามอัศจรรย์
Intro: | B |   | F# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B                      E
C: ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B               E              F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
      B/D#                      E
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
         B             E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า