ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

กางเขนคือชีวิต

เพลง กางเขนคือชีวิต
Intro G | C |  Bm Em | Bb | Eb | D | G Gsus2 | G Gsus2

Verse1:
    G              C                     G   C
1: ชีวิตข้า จะขอมีเพียงพระองค์ 
G                 C                 G    D
ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em
พระโลหิตชำระภายใน 
       C                G
ความรักฟื้นฟูหัวใจ 
          Am                              D
สำหรับข้า พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 

Verse2:
    G                              C               G  C
2: พระองค์เป็น ความหวังที่ข้าพึ่งพิง 
G                                 C                 G   D
เพราะพระองค์ ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
Em
จิตวิญญาณข้าขอจำนน 
           C               G
ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว 
      Am                   D
พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 

Chorus:
                          G                 D
C: กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
               Em          D7
ข้าเห็นชัยชนะ ของพระองค์ 
               C
ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
     Bm7                            Am7                  D
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ 

End:
              G
E: ชั่วชีวิตข้า