ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

พระคริสต์นำหน้า

C                 F       
1: พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต
  C                   Am         G
ให้ข้า เดินทางชอบธรรมใกล้ชิด 
     C    C7            F     Fm
ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร 
     C7            G7    F       C  Csus4 C
พระหัตถ์  พระองค์ทรงจูงข้าไป 

          C           G          F7       C
C: **พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า 
 C              Am             G7
พระหัตถ์พระองค์  ทรงจูงมือข้า 
     C        G              F       C
เต็มใจเดินตาม  ด้วยความเปรมปรีดิ์ 
       C    Am         G        C   Csus4 C
พระหัตถ์พระองค์  ทรงนำ  ทุกที 

     C                             F        
2: บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว 
     C                     Am            G
บางคราว  โศกเศร้า  บังเกิดความกลัว 
     C                 C7           F      Fm
บางคราว  ราบรื่น  ชื่นใจยินดี 
     C7        G7        F     C  Csus4 C
พระหัตถ์พระองค์  ทรงนำทุกที  (ซ้ำ **)

          C              F        
3: ข้าขอพระเจ้าทรงจูงมือไป 
  C              Am   G7
ไม่ว่าจะนำ  สู่ตำบลใด 
   C                  C7          F   Fm
จะเกิดความทุกข์หรือสุข ก็ดี 
     C7        G7        F     C  Csus4 C
พระหัตถ์พระเจ้า  ทรงนำทุกที (ซ้ำ **)

          C                      F        
4. ครั้นเสร็จ การงาน ต้องลา จากโลก
   C                  Am          G7
จิตใจ  พ้นทุกข์  พ้นความเศร้าโศก
    C              C7           F      Fm
เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์  
     C7        G7        F     C  Csus4 C
กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์ (ซ้ำ **)