ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

พระคุณพระเจ้า

พระคุณพระเจ้า
C           C7     Fmaj7     C
1.พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ
     Am7   D7       G G7 
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
      C      C7      Fmaj7     C
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
      Am     G7       C  F/C C
ตาบอด   แต่ฉัน  เห็นแล้ว
 
C           C7     Fmaj7     C
2.บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
     Am7   D7       G G7 
ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
      C      C7      Fmaj7     C
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
      Am     G7       C  F/C C
พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน

  C           C7     Fmaj7     C
3.พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
     Am7   D7       G G7 
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
      C      C7      Fmaj7     C
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่
  Am     G7       C  F/C C
ไม่มี   หมู่มาร ได้ชัย

C          C7     Fmaj7    C
4.พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี
     Am7   D7       G G7 
พระธรรมให้มีความหวัง
      C      C7      Fmaj7     C
พระองค์ค้มครอง ป้องกันทุกที 
  Am     G7     C  F/C C
เมื่อมี  สิ่งชั่ว  บีฑา

 C          C7     Fmaj7    C
5.เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์
     Am7   D7       G G7 
ช้านานนับหลายพันปี
    C      C7      Fmaj7     C
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ
  Am     G7     C  F/C C
เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น
End
C           C7     Fmaj7     C
พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ