ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

แตกต่างไม่แตกแยก

Intro :
|B2 Bb/F# |Eb Eb |
|B2 Bb/F# |Eb Eb |

Verse 1:
B2                             Bb/F#                G#m                F#6
มีบางสิ่ง ที่เราอาจไม่เหมือน ความแตกต่าง ที่ตรงข้ามกัน
E               Ebm       G#m    C#m                F#sus4 F#
เปลี่ยนเอาคำว่า เธอ และฉัน มารวมเป็นคำว่าเรา
Verse 2 :
B2                        Bb/F#           G#m                F#6
พระเยซู ผูกพัน ให้เรารัก ร่วมทางเดิน เป็นพี่น้องกัน
  E         Ebm          G#m  C#m  F#sus4  F#
เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์ไปถึงผู้คนมากมาย

Chorus :
                    B              Bb/F#                   G#m                    F#6
ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน อย่าให้ขวากหนาม ทำเราแยกทาง

Ebmaj7              Ebm                     G#m    C#/F   F#sus4    F#
ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง ถ่อมใจฟังกันและกัน
                    B             Bb/F#      G#m    F#6     C#/F
ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกันจับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง
Ebm                     G#m      C#m         F#sus4           B
ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Midtro :
|B2 Bb/F# |Eb F#sus4 F# |
Verse 3 :
B2                Bb/F#            Ebm                 F#6
ขอพระองค์ ผูกพัน ให้เรารัก ให้อภัย ซึ่งกันและกัน
E                Ebm      G#m     C#m        F#sus4  F#
โลกจะกลาย เป็นดั่งสวรรค์ เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว

Solo :
|B Bb/F# |G#m F#6 |Emaj7 Ebm G#m |C#/F F#sus4 F# |
Last Line :
|G#m F#6 C#/F |
Ebm                  G#m                C#m        F#sus4      B
ขอพระองค์เป็นศูนย์กลางต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน

Outtro :
|B2 Bb/F# |Eb Eb |
|B2 Bb/F# |Eb Eb |