ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

ชั่วนิจนิรันดร์

Intro : / G / D / Am / C / (2 Times)

G                         D                          Em                      C            
ดวงจันทร์ดวงดาวมืดมน ตะวันยามเช้าเศร้าหม่น องค์พระผู้ไถ่โลกาพลีพระชนม์
G                    D                          Em                            C           
ถูกตรึงบนไม้กางเขน โลหิตพระองค์หลั่งริน ทรงรับแบกทุกความบาปที่พระองค์

Instru : / G / D / Am / C /
G                    D                           Em                           C              
ในลมหายใจสุดท้าย สวรรค์ต้องยอมเจ็บปวด ความมืดฝังร่างพระบุตรของพระองค์
G              D                           Em                        C         
ที่ในแดนมรณา พระองค์พิชิตความตาย ทำลายอำนาจซาตานชั่วนิรันดร์

    G                      D                            Em                        C        
** แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน ประตูอุโมงค์เคลื่อนไป ความรักพระองค์มีชัยนิจนิรันดร์ 
G/B                       D                      Em                      C
อำนาจความตายพ่ายแพ้ ต่อองค์พระเยซูคริสต์ ราชาผู้คืนพระชนม์

           G                  D          Em              C
*** ชั่วนิจนิรันดร์ ทรงพระสิริ   ชั่วนิจนิรันดร์ เรายกพระนาม
     G                D                    Em                   C
ชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซู   ยังทรงพระชนม์   ยังทรงพระชนม์

Instru : / G / D / Em / C / (3 Times)

       G              D                  Em                  C                         
****เราร้องฮาเลลูยา เราร้องฮาเลลูยา เราร้องฮาเลลูยา   องค์พระเยซูมีชัย  (3 Times)
G/B           D                  Am                  C                         
เราร้องฮาเลลูยา เราร้องฮาเลลูยา เราร้องฮาเลลูยา   องค์พระเยซูมีชัย