ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ | W501

Intro: B | B | E | E | G#m | E |

Verse1:
         B              G#m
1: จิตใจของฉัน นี่เป็นเวลาสรรเสริญ 
E                                           B
นี่เป็นเวลาที่ฉัน จะเข้ามาต่อพระพักตร์ 
     B                        G#m
ฉันได้ยินเสียง เป็นบทเพลงแห่งความหวัง 
       E                                                 B
เรียกจิตใจที่บอบช้ำ เป็นเสียงเรียกให้เข้าไป 

Pre-chorus:
                      E
P: ในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ 
                B/D#
ในที่ๆ เสียงเพลงกังวานก้องไป 
              E
ในที่ๆ หัวใจมีความเปรมปรีดิ์ 
             F#sus        F#
ในที่ๆ ได้พบพระองค์ 

Chorus:
                      B
C: เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีก 
           E
ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 
       G#m
ไม่มีใครสามารถหยุดฉัน 
                 E
จากการสรรเสริญพระองค์ 
          B
ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ 
            E
ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป 
         G#m
ทุกสิ่งในชีวิตของฉัน 
                E
ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ 
     F#   B
เพื่อสรรเสริญ 

Midtro: | E | G#m | E |

Verse2:
        B                   G#m
2: จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 
                         G#m
จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 

Solo:
E | G#m | E | B | B | E / B / | G#m | E |

End:
  E                       G#m
E: ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 
E                       B
  ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ