ศิลปิน รวมเพลงนมัสการ

ขออกความรัก ขออกฤทธา More love More power

ขออกความรัก ขออกฤทธา
More love More power

      Em                  C
ขอความรัก ขอฤทธา  
More love more power

       Bm                Em
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (x2)
More of You in my life

                Am                   Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงจิต
And I will worship You with all of my heart

                Am                   Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงใจ
And I will worship You with all of my mind

                Am                   Em
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นกำลัง
And I will worship You with all of my strength

      C          Bm           Em
เพราะทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า
For You are my Lord. You are my Lord