ศิลปิน เบิร์ด กะ ฮาร์ท

เข้าใจไปเอง

เข้าใจไปเอง
             Em    A7             Dmaj7
ไม่ยอมซะอย่าง      คงไม่เสียใจ
Gmaj7         Cmaj7        F#7        Bm 
ยอมพูดรักออกไป      ไม่คิดว่าจะมีปัญหา
           Em  A7         Dmaj7 
ไม่เคยสนใจ      ก็ใครรู้ได้
Gmaj7 Cmaj7        F#7            Bm   B7 
ใจคิดว่าเจอ       คนที่เข้าใจกันทุกอย่าง

Em     A7          Dmaj7 
เพราะ อ่านใจไม่เป็น
Gmaj7    Cmaj7  A         B
อาจจะไม่เห็น     อาจจะไม่รู้
 Em    A7       Dmaj7 
เพราะ มั่นใจตัวเอง
Gmaj7    Cmaj7  A          D   Bm 
มากจนไม่เห็น     ว่าเป็นเช่นใด
              Em    A7             Dmaj7 
อยากให้ทุกอย่าง      กลับไปที่เก่า
Gmaj7  Cmaj7          F#7               Bm   B7 
กลับไปที่เรา       ยังเป็นเพียงแค่ใครคนหนึ่ง

 Em   A7        Dmaj7 
เพราะ เข้าใจไปเอง
Gmaj7 Cmaj7  A        B 
เข้าใจว่าเห็น     เข้าใจว่ารู้
Em      A7        Dmaj7
เพราะ  ไม่เคยมองดู
Gmaj7  Cmaj7    A          D    Bm 
ไม่เคยจะรู้          ว่าเธอไม่แคร์

Instrument:
 Em7 |  A7 |  Dmaj7 | Gmaj7 | Cmaj7 | C#m7 F# | Bm | B7

Em     A7        Dmaj7 
เพราะ อ่านใจไม่เป็น
Gmaj7    Cmaj7  A         B
อาจจะไม่เห็น      อาจจะไม่รู้
Em     A7        Dmaj7
เพราะ มั่นใจตัวเอง
Gmaj7   Cmaj7  A          B7 
มากจนไม่เห็น     ว่าเป็นเช่นใด
Em    A7        Dmaj7 
เพราะไม่เคยมองดู
Gmaj7  Cmaj7   A           D   Bm
ไม่เคยจะรู้          ว่าเธอไม่แคร์