ศิลปิน David Soul

Silver Lady


คำร้อง : Tony Macaulay/Geoff Stephens/Macaulay
Bbm                                              Ab
Tired of driftin searchin shiftin from town to town 
Bbm                                         Ab
Every time I slip and slide a little further down
          C#m                                      F#7
I cant blame you if you wont take me back 
            C#m                     F#7
After everything I put you through
                                B
But Honey, youre my last hope
                                 F#7
And who else can I turn to
                         B
*Come on, Silver lady take my world
                             D#m
I wont walk out on you again believe me
                          E                             Abm             F#7
Oh Ive seen the light Its just one more night without you 
                                   B
**(Cause) Here I am a million miles from home
                 D#m
The Indiana wind and rain cut through me
                    E                         A          B  Ab
Im lost and alone chilled to the bone, Silver Lady
Bbm                                                Ab   Bbm
Double talkers back street walkers at every turn
Bbm                                               Ab
Seedy motels and no star hotels still I had to learn
             C#m                          F#7
That the one shining thing in my life
             C#m                        F#7
Was the sweet love I had with you
                                B
And honey youre my last hope
                                  F#7
And who else can I turn to
(Repeat * and **)
E                          Abm          F#7
Cant you find the evening to forgive me
(Repeat ** and * to fade)