ศิลปิน Boney M.

Daddy Cool


คำร้อง : Frank Farian
Shes crazy like a fool
What about it Daddy Cool
Fm Eb (5รอบ) Cm Fm Eb Cm Fm
 Fm                   Eb
Shes crazy like a fool
Cm                           Fm
What about it Daddy Cool
                      Eb
Im crazy like a fool
Cm                           Fm
What about it Daddy Cool
                       Eb    Cm              Fm
Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool
                      Eb
Daddy, Daddy Cool
Cm                 Fm Eb Cm Fm Eb Cm Fm
Daddy, Daddy Cool
 Fm                   Eb
Shes crazy like a fool
Cm                           Fm
What about it Daddy Cool
                      Eb
Im crazy like a fool
Cm                           Fm
What about it Daddy Cool
                       Eb    Cm              Fm
Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool
                      Eb
Daddy, Daddy Cool
Cm                 Fm Eb Cm Fm Eb Cm Fm
Daddy, Daddy Cool
Fm Eb   Db
Shes crazy about her daddy
Fm                       Eb
Oh she believes in him
Db                 Fm Eb Em Fm Eb Cm Fm
She loves her daddy
 Fm                   Eb
Shes crazy like a fool
Cm                           Fm
What about it Daddy Cool
                      Eb
Im crazy like a fool
Cm                           Fm
What about it Daddy Cool
                       Eb    Cm              Fm
Daddy, Daddy Cool Daddy, Daddy Cool
                      Eb
Daddy, Daddy Cool
Cm                 Fm Eb Cm Fm Eb Cm Fm
Daddy, Daddy Cool