ศิลปิน Michael Learns To Rock

25 Minutes

G                 D    Em                               Bm
   After sometime, I‘ve finally made up my mind
C                  G           A                                 D 
   she is the girl  and I really want to make her mine
G                        D           Em                Bm
   I‘m searching everywhere  to find her again
C                   G                      A                                  D          
   to tell her I love her and I‘m sorry ‘bout the things I‘ve done

 D                  G                                       D                G
 *  I find her standing(But still I see her) in front of the church
Em            C                          G            D
   the only place in town where I didn‘t search
D                     G                 D           G
   She looks so happy in her wedding dress
Em             C                        G        D
   but she‘s crying while she‘s saying this

      G                                       D
 ** Boy I‘ve missed your kisses all the time but this is
      C                                D
     twenty five minutes too late
       G                                     D
     Though you travelled so far boy I‘m sorry your are
       C                               D
     twenty five minutes too late

G                   D    Em                         Bm
   Against the wind     I‘m going home again
C                    G             A                                            D 
   wishing me back to the time when we were more than friends

(ซ้ำ *,**)

F                 C
   Out in the streets
                        G                                         D
   places where hungry hearts have nothing to eat
F                 C
   inside my head
                   D
   still I can hear the words she said (hear the words she said)

(ซ้ำ **)
                                G
   I can still hear her say.......

(ซ้ำ **) ค่อยๆเบาเสียง