ศิลปิน Boyzone

Baby Can I Hold You

(ดนตรี)  / C / C / F / G7 /

C        G      G7                Dm   G              G7        C
Sorry, is all that you can‘t say. Years gone by and still.
G                 G7      Dm           F             G
Words don‘t come easily. Like sorry, like sorry.

     C           G       G7               Dm   G              G7        C
Forgive me, is all that you can‘t say. Years gone by and still.
 G                G7       Dm              F          G
Words don‘t come easily. Like forgive, forgive me.

                          C       Dm            F             C
* But you can say baby. Baby can I hold you tonight.
   Dm          F              Am                                G                           C    (F G)
   Baby if I told you the right words. Oooh at the right time. You‘ll be mine.

   C           G      G7                Dm  G               G7       C
I love you, Is all that you can‘t say. Years gone by and still.
 G                G7       Dm            F             G
Words don‘t come easily. Like I love you, I love you.

(ซ้ำ *)

Dm          F              Am                                G                           C    
Baby if I told you the right words. Oooh at the right time. You‘ll be mine.

(ดนตรี)  / C / Dm / (3 รอบ) / C /