ศิลปิน Linkin Park

In Pieces


        Intro: / F#m / D / Bm / C# /

            F#m                     D       
                   Telling me to go

             Bm                                   C#
                   But hands beg me to stay

            F#m                                   D     
                   Your lips say that you love

              Bm                                     C#
                   Your eyes say that you hate

                                            F#m
                               There‘s truth in your lies  

                               D
                               Doubt in your faith

                                Bm                         C#  
                               What you build you lay to wast 

                                            F#m
                               There‘s truth in your lies

                                D
                               Doubt in your faith  

                               Bm                       C#
                               All I‘ve got‘s what you didn‘t take

                                                Bm                         D
                                        *   So I,  I won‘t be the one

                                                                    A
                                             Be the one to leave this

                                                 E
                                            In pieces

                                                    Bm                      D
                                            And you, you will be alone

                                                                           A
                                            Alone with all your secrets

                                                     E                 F#m
                                            And regrets, don‘t lie 


        Solo : / F#m / D / Bm / C# / 
         
            F#m                                 D
                   You promise me the sky

              Bm                                  C# 
                   Then toss me like a stone

            F#m                                   D
                   You wrap me in your arms

              Bm                                C#
                   And chill me to the bone

                                            F#m                               
                               There‘s truth in your lies

                                D                    
                               Doubt in your faith

                                Bm                       C#
                               All I‘ve got‘s what you didn‘t take


                                        [ Repeat * ]


        Solo : / F#m / D / Bm / C# / [ 2 Times ]

                   
                                        [ Repeat * ]


        Solo : / F#m / D / C# / E /