สิ่งที่มองไม่เห็น Invisible

ศิลปิน ขวัญ
คำร้อง : 2 โครินธ์ บทที่ 4 ข้อ 16 -18
ทำนอง : อโณทัย อัครพัฒนกุล
เรียบเรียง : บัญชำ ชำติเมธีกุล
            C             Am   
A เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ   
           F                              Gsus4
ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป
C                 Am                   F           Gsus4
แต่จิตใจภายในนั้น ก็ยังคงจ าเริญขึ้นใหม่ทุกวัน
             F                Em7
B เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา
     F                Em7
ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น
     F                  Em7
จะท าให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร
F                     Gsus4
มากหาที่เปรียบมิได้..
                    C                        Am                F
HOOK เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่
          Gsus4   G      C
แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น
C                               Am                         F        
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่ นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน
             G                           C             [ C    Am   F   Gsus4 ]
แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์..
C                   Am  F        Gsus4
2 โครินทร์ บทที่ 4  ข้อ16 -18

สนับสนุนคอร์ดกีตาร์ โดยการแชร์คอร์ดนี้ โดยช่องทางด้านล่างเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ