ศิลปิน True worship

รักแท้

F                                    Fsus4   
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา 
 F                             Fsus4
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
C/E      Dm                   C             
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          Gm7                 Bb       Gm/C 
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
 F                                Fsus4   
ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้าตรม 
  F                                   Fsus4
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
C/E      Dm                  C 
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
            Gm7             Bb         Gm/C     Csus4
ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
Chorus:
             F    C/E            Dm
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์
Cm        F7       Bbmaj7 
และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            F/A     Gm7               Gm7/C
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    F  C/E        Dm 
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย 
Cm    F7             Bbmaj7
หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         F/A           Gm7          Gm7/C     F
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู