ศิลปิน Getsunova

แตกต่างเหมือนกัน


คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ /ปราการ ไรวา
เรียบเรียง : ปณต คุณประเสริฐ
(ดนตรี) / Bm / Em / (4 รอบ) / Em / D / Bm 
/ F#m / Em / D / Bm / F#m G /

Bm                                    Em                             Bm   
วันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลง ต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุด 
     Em
เข้ามาไม่เคยหยุด
Bm                            Em                               Bm        
บนเส้นทางที่ดูสับสน เส้นทางที่เดินเลือกไปเพราะใจบอก 
        Em           F#m
เลือกไปเพราะใจบอก
Bm                               Em                         Bm         
แล้วทำไมมีใครต่อใคร ต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันผิด 
         Em
เพียงเพราะว่ามันต่าง
Bm                             Em                        Bm      
อยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไร สุดท้ายก็โดนบ่น 
      Em         F#m
สุดท้ายก็โดนด่า
 
Em                    D                Bm       F#m
* แต่จะอยู่ที่ตรงไหน ก็ไม่เจอกับใคร ที่จะรู้ความจริงข้างใน
Em                     D              Bm               F#m G
   และยังคงเฝ้ามองหา เวลารู้สึกอ้างว้าง อยากจะรู้
 
 Bm                 A                       D                  A
** บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
 Bm                  A                               D                  A
     เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน แตกต่างเหมือนกัน
 
(ดนตรี) / Em / D / Bm / F#m G /

Bm                                  Em                        Bm     
เพียงต้องการแค่ใครซักคน จับมือฉันไว้ในวันที่มัน
     Em
ในวันที่มันเหนื่อย
Bm                                 Em                    Bm   
ไม่ใช่ใครที่คอยเหยียบซ้ำ ในช่วงเวลาที่ฉันนั้นล้มลง 
   Em        F#m G
ที่ฉันนั้นล้มลง
 
(ซ้ำ *, **, **)

(ดนตรี) / Bm / (4 รอบ)
 
      D                          Em                                      
แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน เพียงเพราะว่ามันต่าง 
  D                             Em
บนเส้นทางที่ดูสับสน จะทำอะไรสุดท้ายก็โดนด่า
      D                          Em                                      
แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน เพียงเพราะว่ามันต่าง 
  F#m                        G
บนเส้นทางที่ดูสับสน จะทำอะไรสุดท้ายก็โดนด่า
 
(ซ้ำ **, **)

(ดนตรี) / Bm / A / D / A / (2 รอบ)