ศิลปิน Patti Page

Till We Meet Again


คำร้อง : Richard A. Whiting/Raymond B. Egan
  D                         A7
Smile the while you kiss me sad adieu,
                              D                   D7
When the clouds roll by Ill come to you,
               G7                      Bm
Then the skies will see more blue,
             D       A7
Down in lovers lane 

My dearie,
D                         A7
Wedding bells will ring so merrily
                        D       D7
Every tear will be a memory,
G                G7             D        Bm
So wait and pray each night for me,
G          A7       D
Till we meet again. 

My dearie,
D                         A7
Wedding bells will ring so merrily
                        D       D7
Every tear will be a memory,
G                G7             D        Bm
So wait and pray each night for me,
G          A7       D
Till we meet again.