ทำดีได้ดี


ทำดีได้ดี

(ดนตรี)  G  C  G  D7  (2 ครั้ง)  G  

     G        C       D7       G 
หากเราคิดอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นทางสู่ความสำเร็จ
              C       Am       D7 
หากเราคิดจะทำให้เสร็จ อย่าพูดเท็จกับตัวของเรา
    C         D7    Bm    Em      
อย่างน้อยเราควรต้องดู เพื่อจะรู้ว่าดีหรือไม่ 
      Am           F    D D7
หากต้องทำแล้วเบียดเบียนใคร ไม่ทำ

     G         C        D7          G
* เมื่อชีวิตคือการก้าวเดิน เรื่องสรรเสริญ คือความยิ่งใหญ่
     G         C      Am    G
  เมื่อชีวิตคือการก้าวไป ประดับไว้ทำดีได้ดี

      C   D7  G   C  D7    G
** ตอกย้ำ ทำดี ได้ดี สิ่งนี้ ที่เป็น ศักดิ์ศรี
    Am     D7   G   D  Em 
   รู้แล้วทำดีเข้าไป ถึงไหนก็ไม่มีโง่   
  D      C   Bm  Am  D   C Bm Am
   เกิดเป็นคนทนโท่ ทำดี โอ้โฮ ได้ดี

      G       C     D7      G
หากปัญหายังมาสุมอยู่ เท่ากับรู้ความดีนั้นห่าง
     G       C     D      G
หากไม่คิดจะทำเสียบ้าง ไม่มีทางทำดีได้ดี

(ดนตรี)  G  C  G  D7  (3 ครั้ง)  G  C  G  G  

(ซ้ำ *, **)

 C  G D7 G   C  G D7 G    C  G D7 G   C  G D7 G
ทำ ดี ได้ ดี   ทำ ดี ได้ ดี   ทำ ดี ได้ ดี   ทำ ดี ได้ ดี