ศิลปิน อัสนี-วสันต์ โชติกุล

ทำดีได้ดี

(ดนตรี) / G / C / G / D7 / (2 ครั้ง) / G /

          G               C              D7              G  
หากเราคิดอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นทางสู่ความสำเร็จ
                           C             Am             D7 
หากเราคิดจะทำให้เสร็จ อย่าพูดเท็จกับตัวของเรา
        C                 D7       Bm        Em           
อย่างน้อยเราควรต้องดู เพื่อจะรู้ว่าดีหรือไม่ 
           Am                     F       D D7
หากต้องทำแล้วเบียดเบียนใคร ไม่ทำ

          G                 C               D7                    G
* เมื่อชีวิตคือการก้าวเดิน เรื่องสรรเสริญ คือความยิ่งใหญ่
          G                 C           Am       G
   เมื่อชีวิตคือการก้าวไป ประดับไว้ทำดีได้ดี

           C      D7   G     C    D7        G
** ตอกย้ำ ทำดี ได้ดี สิ่งนี้ ที่เป็น ศักดิ์ศรี
        Am          D7      G     D   Em 
     รู้แล้วทำดีเข้าไป ถึงไหนก็ไม่มีโง่     
    D           C     Bm   Am    D     C Bm Am
     เกิดเป็นคนทนโท่ ทำดี โอ้โฮ ได้ดี

           G             C          D7            G
หากปัญหายังมาสุมอยู่ เท่ากับรู้ความดีนั้นห่าง
          G              C          D            G
หากไม่คิดจะทำเสียบ้าง ไม่มีทางทำดีได้ดี

(ดนตรี) / G / C / G / D7 / (3 ครั้ง) / G / C / G / G /

(ซ้ำ *, **)

 C   G  D7 G     C   G D7 G       C   G D7  G      C   G  D7 G
ทำ..ดี ได้..ดี     ทำ..ดี ได้..ดี     ทำ..ดี ได้..ดี     ทำ..ดี ได้..ดี