ขวัญใจรถแต่ง เดชอิสระ


ขวัญใจรถแต่ง เดชอิสระ


ขวัญใจรถแตง

 Intro :   C Em  Am  Dm  G C  G 

          C    Em         Am          Dm                 G 
รถเครื่องคันนี้ ของพี่ เพิ่งออกมาใหม ทุกสาวคราวใด นอง  บอกวาเฉยทุกที 

           C    Em       Am       Dm   G        C       G 
รถเครื่องยังใหม แลวไส ถึงเฉยพันนี้ ใสแมคแตงบางพี่ คนดีเธอแหลงออกมา 

       C        Em           Am         Dm       G 
เธอบอกวา ถาโหลดหนา มันคงตองหรอย ปาดเบาะหนอยๆ มันคงต้องดูดีกวา 
 
       C     Em       Am       Dm     G     C    C7 
จีใสลอแมค ขอบสีทั้งหลังทั้งหนา ลองปัดดุม สักครา นองวาหนาเขขึ้นจัง 

           C     Em      Am        Dm    G    C 
* พี่ติดสติ๊กเกอ นองบอกวาเฉยอีตาย ไปเพนสีไดมาย +++มันไมกี่พัน 

         C     Em      Am       Dm    G     C  G
 เอาทอไปผ่า แล้วกักยอนเกียมมากัน แตงให้ทั้งคัน นองนั้น คงรักพี่จัง

 
       C   Em       Am   Dm                 G 
**ตัวของพี่ อยากจีทําพันนั้น อยากอีแตงเหมือนกัน แตพี่มันไม่ มีตังค์ 

         C      Em      Am      Dm   G   C    G
+++พี่มันน้อย สติ๊กเก้อ ซื้อติดทั้งขาง วันไหนมีตังค์ คงไดนั่งรถแตงของพี่


( Solo :   C Em  Am  Dm  G  C Em  Am  Dm G  C C7 )
 
 (ซํา) * , **

        Dm      G         C
วันไหนมีตังค์ คงไดนั่ง รถแตงของพี่หวังวาคงโดน จาย หลายคนนะครับเพลงนี้ เพื่อ เพื่อนๆ ผม จะพยายามตอไปนะ