ทนบ่ไหว ทางใครทางมัน


ทนบ่ไหว ทางใครทางมัน

Bm 			 A 			       Bm	  A       D F#
ต้องปิดแผ่นฟ้าด้วยผ่ามือ เพื่อให้อยู่ได้เพียงข้ามมื้อไป กับลมหายใจที่บ่มีค่า
    Bm   A		G         D         G        F#
เมื่อเจ้าบ่ลืมเขา อ้ายติถอยหลีกทางให้ดอกหนา ถึงเหนี่ยวรั้งกะสิฮักได้แค่เงา
       Bm	  A	      D      Bm   A           D  F#
หากอยู่กันไปแล้วฟื้นทน อ้ายกะคนบ่แม่นควาย มีหัวใจคือกับคนอื่นเขา
      Bm      A      D     Bm    G         F#
บ่อยากเจ็บกับความหวัง ที่มันฮ่างมันน้ำเน่า สุขเพียงชั่วคราว ชั่วคราว
         Bm          A       F#       Bm
     * เมื่อทนบ่ไหวทางใครทางมัน สุขเท่านั้นกับสัญญาฮ่างๆ
          Bm         A        F#          Bm  
    ** เมื่อทนบ่ไหวกะคนละทาง ใจเป็นลายต่างให้นางนั่นทิ่มอ้ายสา
     Bm      A   D     Bm      A               D F#
ย้อนว่าเจ้าบ่แม่นเพียงล่อใช้อ้ายจนเออจ่อย ยังสับขาหลอกอ้ายปานถึกขวาน
    Bm     A      D      Bm     G   F#   Bm
ฮักเจ้าเหมิดหัวใจ แต่อ้ายได้เพียงน้ำตา ถิ่มกันสาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่
Solo: Bm A Bm F#
    Bm A EmA Bm    
  ซ้ำ (* *)
  ซ้ำ (* **)