ผ่าน


ผ่าน

Intro : F#  Db  Eb  B (2 time)

F#     Db        Eb       B
 ผ่าน วันเวลา ผ่านขวากหนาม มามากมาย  
F#   Db       Eb          B
 ผ่าน ผู้คน ความสับสน ความเคลือบแคลง  
F#     Db     Eb      B
 ผ่าน เรื่องราว สิ่งเลวร้าย มาด้วยกัน (ผ่านมาด้วยกัน )
F#      Db      Eb     B   
 ก็ผ่าน เลยไป มันคงไม่หวน กลับคืน มา 

Bb     Eb
 เริ่มจะคิดถึงวันเก่าๆ 
B       Db         
 Ho  ที่ผ่านมา 
Bb    Eb       
 ช่วงที่ได้มีความสุข 
B     Db 
 Ho  วันเวลา  
Bb        Eb 
 อยากจะกลับไปช่วงที่อบอุ่น
B       Db 
 Ho  ที่ผ่านมา 
Bb      Eb
 พึ่งจะรู้ ถึงคำตอบ
B     Db 
 Ho  วันเวลา 

F#   Db     Bbm   Eb
♪ เก็บความหลัง ที่ผ่านไปนั้น
      B    F# Ab  
  ให้มันอยู่ ในหัวใจเราเรื่อยไป
F#   Db     Eb
  ชีวิตเรายังอีกไกล  
      B    F#    Ab
  ก็ยังมีหลาย  สิ่งที่ต้องทวนต่อไป 


Solo : F#  Db  Eb  B (4 time)


F#     Db        Eb       B
 ผ่าน วันเวลา ผ่านขวากหนาม มามากมาย  
F#        Db       Eb      B
 ผ่าน ความสดใส ผ่านความรัก ความรื่นเริง  
F#     Db       Eb       B
 ผ่าน สิ่งดีงาม ผ่านความฝัน ความตั้งใจ (ผ่านความตั้งใจ )
F#       Db      Eb     B
 เอาผ่าน เลยไป มันคงไม่หวน กลับคืน มา 

Bb        Eb
 อยากจะกลับไปวันเก่าๆ 
B       Db 
 Ho  ที่ผ่านมา 
Bb    Eb
 ช่วงที่ได้มีความสุข 
B     Db 
 Ho  วันเวลา 
Bb        Eb
 อยากจะกลับไปช่วงที่อบอุ่น
B       Db
 Ho  ที่ผ่านมา 
Bb      Eb
 พึ่งจะรู้ ถึงคุณค่า
B     Db 
 Ho  วันเวลา 

ซ้ำ ♪


F#  Db     Bbm   Eb
 เก็บความหลัง ที่ผ่านไปนั้น
     B    F#  Ab      
 ให้มันอยู่ ในหัวใจเราเรื่อยไป
F#   Db     Eb
 ก็ชีวิตเรายังอีกไกล  
      B    F#    Ab       F
 รีบไปแสวงหา ความสุข ที่มีอยู่ถมไป