เลของเรา


เลของเรา

กลอนนำ
      ว่าจะกล่าวบทมโนราห์ให้พี่น้องนี้ได้ฟัง
ถึงเรื่องราวความหลังที่กำลังจะเลือนหายไป
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่พี่น้องเหอคู่เมืองไทย
ที่กำลังจะหายไปในไม่ช้า และพี่น้องเหอ      
ดนตรี : Em D  Em D  Em ( 2 Times)
						จะขอต่อบทเป็นสดกลอนสี่  
Em		     D	   Em		     
   ท้องเลบ้านเราฝูงปลาเริ่มจะไม่มี 	
            D		    Em D  Em D  Em 2 T
   ผมจะกล่าววาที เป็นกลอนสี่กันให้ฟัง
Em		   D	            Em		 
   เริ่มจากการทำลายในขอบแถวชายฝั่ง  
         D		    Em D  Em D  Em 
   ตัดไม้กันทุกวัน แหล่งเพาะพันธุ์หายไป
Em		  D	        Em		      
   ขุดบ่อกุ้งแถวเลปลาหมดที่อาศัย	
              D	     Em D  Em D  Em 2 T
   ธรรมชาติหายไปไม่มีใครรักษา
Em		        D	   Em		        
   ถ้าไม่เริ่มดูแล(เหอ)ก็หมดพันธุ์ปลา	 
                 D		  Em D  Em D  Em 
   ปล่อยน้ำเสียลงมาปลาก็เลยสูญพันธุ์
Em    
   มาต่ะพี่น้องชาวพัทลุงเหอ    
      มาช่วยกันอนุรักษ์ ธรรมชาติของเมืองไทย
							( Em )
   ให้ยืนยงคู่ลูกหลานในภายหน้าได้ดำรงอยู่ต่อไป   

	 Em	 D		Em			
ยังคงคิดถึงท้องเลหมู่ปลาบ้านเรา		
      Am	 D	    G
สมัยพ่อเฒ่าท่านเล่าให้ฟังเสมอ
	  Em	 E		     Am		    
มีปลาทะเลมากมายหลากหลายเหลือเกิน	
     D			     Em D
วางปลากันเพลินเพราะคนหาปลาพอกิน 
	   Em	 D	     
ทะเลบ้านเรา สมัยพ่อเฒ่าเล่ามา		
Em			  Am   D	    G
 ทะเลสงขลาเคยมีฝูงปลาพะยูน 
	 Em	     E		   
ดำผุดไปมาแถวเกาะสี่เกาะห้าปากยูน		
Am			  D			Em
 บัดนี้สาบสูญมีน้อยไม่ค่อยได้เจอ
			   C	  D		    Em
•	เพราะคนหลงผิดคิดแต่ประโยชน์ส่วนตน
    C     D		  Em
ทะเลจึงล่ม หมู่ปลาก็เลยต้องตาย 
		   C	    D		   Em
ปล่อยของเน่าเหม็น ส่งกลิ่นทะเลเสียหาย
		 Am	   D	    Em D
ชายฝั่งถูกทำลาย สร้างบ่อเลี้ยงกุลา
	   Em    D	 	  Em				
มาช่วยกันเถิด ปลูกป่ารักษาชายเลน		
            Am   D	     G
เลิกกันทิ้งของเสียเพื่อปลาทะเลของเรา 
	  Em	     E		 
ปลาจะคงอยู่ หากเรารู้รักษาของเรา		
   Am			     D				 Em
จะให้ใครกันเล่า รักษาเท่าไหร่เรารักษาเอง

Solo  C D  Em  Am D  G G7 2 Times  

					*
	     D		    Em
จะไห้ใครกันเล่า รักษาเท่าเรารักษาเอง