เยอะ


เยอะ

	         C                             
ผู้หญิงก็มีตั้งเยอะ ตั้งเต็มประเทศไทย		 
                   E
แต่ทำไมต้องไปรักเธอ แค่เพียงคนเดียว
 Am                         Dm  G    C
หลอกให้รักจนหมดใจ	รักแทบขาดใจ		อยู่อย่างนั้น   ไม่เข้าใจ 
     C                 Dm       G
	เช้าวันหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุ		พบว่าเจต  ต นา ยังเคย เคย
C                      Dm      G
ได้ชีวิตมา แต่เหงาก็ยังอยู่		เธอไม่เคยรู้ ก็เธอไม่เข้าใจ
F                          Em       Am
สับสนเหมือนคนใจลอย		เลยปล่อยให้ผ่านเลยไป
  Dm      F       G
วันหนึ่งเธอกลับใจ ก็คงกลับมา (เออ  อ  อ)
            C                       
ผู้หญิงก็มีตั้งเยอะ ตั้งเต็มประเทศไทย	
            E
แต่ทำไมต้องไปรักเธอ แค่เพียงคนเดียว
 Am                         Dm  G     C
หลอกให้รักจนหมดใจ รักแทบขาดใจ		อยู่อย่างนั้น   ไม่เข้าใจ
F  G Em   Am       F     
ลองรัก เธออีกสักที		เจ็บคราวนี้ 
     G   Em     Am      Am   F  G
จะเป็นครั้งสุดท้าย (อา  อ่า  เฮออ)
		    C                             
ผู้หญิงก็มีตั้งเยอะ ตั้งเต็มประเทศไทย		 
                  E
แต่ทำไมต้องไปรักเธอ แค่เพียงคนเดียว
 Am                           Dm  
หลอกให้รักจนหมดใจ	รักแทบขาดใจ		อยู่อย่างนั้น   
G   C  G   F  G   C
 ไม่รู้เลย  ไม่เข้าใจ  ไม่รู้เลย  เออออ