วาสนาอึ่งยาง


วาสนาอึ่งยาง

Intro: C  Am  Dm  G  

C        Am      Dm        G
เป็นได้แค่นี้ ฝันไกลบ่ได้ดอกเฮา เป็นแค่อึ่งยางฝนตกมาทำถ่าสิฮ้อง
C        Am           Dm           G
อ้ายเอื้อมบ่ถึง เจ้าดอกแม่ขนตางอน อ้ายมันคนต้อยต่ำเจ้าอยู่สูงกระด้อ
        C    Am          Dm        G
*แต่มันเข้าใจดี ว่าที่สิ่งมันทำ มันเป็นเพียงความฝันมันอาจเอื้อมบ่ถึง
         C      Am   Dm       G             
เจ้าอยู่สูงเพียงดาว อ้ายอยู่ต่ำติดดินได้แต่ภาวนาขอไห้ฝนตกมา
         C       Am      Dm G     C     Am        
**ไห้ชีวิตอึ่งยางมีความหมาย พอมีลมหายใจได้สู้ต่อ กับความรักที่มันยังรอ
   Dm        G
คือเม็ดฝน ที่ตกลงมาจากฟ้า 

Solo:  C  Am  Dm  G   (ซ้ำ* )