ฝุ่น


ฝุ่น

Intro: 
C
----
  C        Em         Am
   ด้วยใจแน่วแน่จะก้าวเดินต่อไป
          Cm           Em
   ถนนสายนี้มีหลายคนเคยผ่านมา

   (มีหลายคนเคยผ่านมา)
  C        Em             Am
    ย่ำไปเป็นเทือกแม้จะล้มลุกคลุกคลาน
            Cm       Em
    แต่เขาเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ดี

   (ก็ผ่านไปได้ดี) 

Cm Ab Fm Bb Cm Ab Fm Bb C
   จึด จือ ดือ  ดึด จึด   

C              Em            Am
   * ถึงฉันจะโง่จะเขลา ถึงฉันจะเบาปัญญา
          Cm             Fm
    ฉันจึงมาหาความหมาย(ใน)ตัวเอง

    (ความหมาย(ใน)ตัวเอง)
 C         Em         Am
   ไม่เคยท้อถอย  ไม่เคยคอยเวลา
          Cm                 Fm
    หากใจอ่อนล้าไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ

    (ไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ)

Cm Ab Fm Bb Cm Ab Fm Bb C
   จึด จือ ดือ  ดึด จึด   

 Solo:  
Cm  Ab  Fm  Bb C C
(2time)

          (ซ้ำ * )
Cm Ab Fm Bb 
(4 time)
      จึด จือ ดือ  ดึด จึด   
 
 Solo:  
Cm  Ab  Fm  Bb
 (2time)
 Cm