ศิลปิน มาลีฮวนน่า

ฝุ่น

Intro: 
C
----
    C               Em                  Am
      ด้วยใจแน่วแน่จะก้าวเดินต่อไป
                   Cm                     Em
      ถนนสายนี้มีหลายคนเคยผ่านมา

      (มีหลายคนเคยผ่านมา)
   C                Em                         Am
       ย่ำไปเป็นเทือกแม้จะล้มลุกคลุกคลาน
                        Cm              Em
       แต่เขาเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ดี

      (ก็ผ่านไปได้ดี) 

Cm Ab Fm Bb Cm Ab Fm Bb C
     จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด......

C                            Em                        Am
     * ถึงฉันจะโง่จะเขลา  ถึงฉันจะเบาปัญญา
                    Cm                          Fm
       ฉันจึงมาหาความหมาย(ใน)ตัวเอง

       (ความหมาย(ใน)ตัวเอง)
  C                 Em                 Am
      ไม่เคยท้อถอย   ไม่เคยคอยเวลา
                   Cm                                 Fm
       หากใจอ่อนล้าไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ

       (ไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ)

Cm Ab Fm Bb Cm Ab Fm Bb C
     จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด......

 Solo:/ 
Cm /Ab/ Fm/ Bb/C/C
(2time)

                   (ซ้ำ * )
Cm Ab Fm Bb 
(4 time)
           จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด.....
.
 Solo:/ 
Cm /Ab/ Fm/ Bb
 (2time)
/Cm/