ศิลปิน เฉลิมพระเกียรติ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

Intro : A
     
         A       B                E                       
       เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม    
                 C#m   C#mmaj7  C#m7    F#       B           E
    เพื่อประโยชน์      สุข              แห่งมหาชนชาวสยาม
  
   E                      F#m                                        
       ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง           
         B                                 E  
    หุบเหวทุ่งนาไพรพง  ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน
              F#m                        G#m     C#m                     
    หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน      
        A                F#                    B     
    ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ
            C#m                              A                           
   น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล  ทรงงานมิเคยว่างเว้น  
         F#m                               B
   พระราชทานความร่มเย็น  ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน

E                          F#m                               
      พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ  
          B                                     E
   ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง
         F#m                      G#m          C#m            
  เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง   
       A            F#                 B 
  จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร
              C#m                               A                           
 แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน   
G#m   F#m                                  B
       พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง

   A       B                 E                     
  เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
               A   B   A        F#       B         B
  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

E                         F#m                                  
 ทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง         
     B                            E      
ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น
     F#m                               G#m         C#m        
 หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน      
   A              F#                B
จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้
     C#m                                  A                         
แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี         
G#m   F#m                           B
      หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน

   A       B                  E         A   B    E                 
  เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม                    
             A                     G#m C#
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

Solo : A B (5 times) E / F# / A / E / E

     F#m                             A               Am          
ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน         
G#m                           C#m
  ธ ทรงเป็น ศูนย์ รวม ใจ ไทยทุกดวง
     F#m                                G#           C#m                 
เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร      
 A                    B          E
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน  ทรงพระเจริญ 
                                        E                  
* ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ / 
                  A                  B
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ / ทรงพระเจริญ  (ซ้ำ*)

A         B                 E                   A                        G#m C#  
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
 A              A                 C             D   C          
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
D    C            D             E   
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน...................