เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน


เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

Intro : A
 	
     A    B        E            
    เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  
         C#m  C#mmaj7 C#m7  F#    B      E
  เพื่อประโยชน์   สุข       แห่งมหาชนชาวสยาม
 
  E           F#m                    
 	 ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง      
     B                 E 
  หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน
   	   F#m            G#m   C#m           
  หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน   
    A        F#          B   
  ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ
      C#m               A              
  น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น 
     F#m                B
  พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน

E             F#m                
 	 พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ 
     B                   E
  ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง
     F#m           G#m     C#m      
 เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง  
    A      F#         B 
 จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร
       C#m                A              
 แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน  
G#m  F#m                 B
    พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง

  A    B         E           
 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
        A  B  A    F#    B     B
 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

E             F#m                 
 ทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง     
   B              E   
ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น
	 F#m                G#m     C#m    
 หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน   
  A       F#        B
จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้
	 C#m                 A             
แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี     
G#m  F#m              B
   หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน

  A    B         E 	  A  B  E         
 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม          
       A           G#m C#
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

Solo : A B (5 times) E  F#  A  E  E

	 F#m               A        Am     
ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน     
G#m              C#m
 ธ ทรงเป็น ศูนย์ รวม ใจ ไทยทุกดวง
   F#m                G#      C#m         
เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร   
 A          B     E
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ 
                    E         
* ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ  
         A         B
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ  ทรงพระเจริญ (ซ้ำ*)

A     B         E          A            G#m C# 
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
 A       A         C       D  C     
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
D  C      D       E  
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน