เอี่ยว6-4-1


เอี่ยว6-4-1

INTRO:G G G G  G Em  D G  Em Am D G   D
        G                                         
ยิน   เสียงขวัด    แน่ชัด  แล้วตาหนี้     
                   Em
ขอ   รินทีเพื่อ  ความชัวส์  กัน   หู  เพี้ยน  
       Am                                     
ยัก  ของเพื่อน   ควัก เหม็ด เป้า   ยุ๊ม   เต็ม  เกลี้ยง    
    D                    G     D G
ว่าคา  แบบเซียน   สาย   ตาจ้อง  แล  ผลงาน   
       G                                                     
พอ   เปิดฝา  จะพา   ตัวโก่ง     เป็น    ยัก ให้      
                   Em
ตา   หยับ ลาย   หัวใจ  เริ่ม   เต้นแรง     
       D                  Am                  
มือ   หัวเขา  เกิด อาการ   ไม่   มีแรง    
       D                  G           D G 
คอ   ก้ะแห้ง   กลืน   น้ำลาย   ไม่คล่าย   ลง   
       C                 D          
*  ว่าลูกเหอ  ไม่น่า   ทำ  พ่อ  ได้    ช้าง   
 C               G
ใจร้าย  ลูกทำพ่อได้  ลง  คอ  
      Em                 Am           
ตอน   ที่ริน  ลูก   ทำเสียง   มาหลอก  พ่อ    
    D                G          D G
เสียง   ลูกต่ำ  แต่  กลับ ลำ  ขึ้น   ไฮ  โล    
        G                                               
ปลิ้น   เป้าเสื้อ   กางเกง  ก็   เหม็ด   ฉาด    

เหรียญ   กัก บาท  สัก แดงเดียว  ไม่มีเหลือ    
       Em                 Am        
เสียง   อยู่ต่ำ  ติด หก สี่หนึ่ง  มันเหลือเชื่อ    
 D                G
ลูกเต๋าเหอ  ไม่น่า   ทำ  พ่อ   ได้  

SOLO: G G D G  Em Am D G   X 2Time
    ( ซ้ำ * )
       Em                  Am
เสียง   อยู่ต่ำ  ติด หก สี่หนึ่ง  มันเหลือเชื่อ    
     D                G
ลูกเต๋าเหอ  ไม่น่า   ทำ  พ่อ   ได้   ซ้ำ 3รอบ