ศิลปิน อั๋น คนพันธุ์เพลง

แด่รักที่จากไป

ntro:C/D/G/Em/Am/D/G

G/                 D/           Em              Am/        D/             G
จบกันเถอะนะเพราะฉันไม่ดีอย่างเขา     หมื่นเรื่องราวล้านเหตุผลที่เธอบอกกัน

      C          /D/         G/           Em              Am/       D/    G/    G7
แค่นั้นฉันก็เข้าใจ อยากไปกับเขาคนนั้น       ปล่อยคืนและวันดีดี ให้พ้นผ่าน

    *C/               D/       G/        Em        Am        /D/       G/         G7
*เมื่อฉันต้องเสียเธอให้กับเขาคนนั้นไป       ฉันขอเสียใจแม้ไม่ได้อะไรกลับมา

           C/      D/      G/          Em       Am/                D/          G/    
อย่างน้อยที่รักเธอ.สุขใจเป็นหนักหนา        แม้น้ำตาจะหลั่งให้รักที่พังทลายลง

            C/       D/                          G        /Em   
  When love is beautiful,         the end is empty.

      Am/                   D/                           G/              G7
Always have each other,          but now need to be alone.

           C/    D/                                  G/                 Em       
The love of two people,            will need to pass the time.

    Am/                                             D/                       G/    
Just about everything,               and then remaining memories.

      C/     D/                 G/           Em       
เมื่อรักที่สวยงามตอนสุดท้ายคือว่างเปล่า      

   Am/        D/          G/              G7
เคยมีกันและกันแต่ตอนนี้ต้องอยู่คนเดียว

        C/             D/           G/              Em        
ความรักของคน2คนจะผ่านพ้นตามกาลเวลา    
        Am/                         D/                     G    
แล้วเรื่องราวทุกอย่างคงเหลือเพียงความทรงจำ