คุณเก็บความลับได้ไหม


คุณเก็บความลับได้ไหม

Solo: C  Bb (2time)
            C               Bb
คุณเก็บความลับได้ไหม หากผมนั้นมีอะไรจะบอก
          Am     G7              C   
หากผมไว้ใจระบายมันออก คุณเก็บความลับได้หรือไม่
           C               Bb
ให้อยู่แค่คุณกับผม อย่าให้ได้ยินถึงใครถึงไหน
           Am     G7              C   
ความลับนั้นที่เก็บไว้ในใจ คือคำว่าผมรักคุณ
      Am                              Dm
* ตั้งแต่วันที่ผมได้พบ วันที่ผมได้เห็น หน้า สายตา และหัวใจเจอะที่คุณ
      Am                    Bb              G7
ตั้งแต่นั้นผมก็ได้รู้ ชีวิตผมก็ได้รู้ ว่าจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ฮุ้วๆๆ
            C                Am
**คือคุณนั้นเอง ตลอดมา ที่ตัวผมเอง เฝ้าไฝ่หา 
         Dm                     G7
เมื่อมองรอบกาย จะมีคนมากมาย มีคุณคนเดียวที่ผมมองเห็นในสายตา
    C                        Bb         Am
มันทรมานเกินจะเก็บไว้ จึงบอกคุณไปแล้ว ได้ยินไหม 
         Dm                G7          C
ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ ก็ช่วยเก็บเป็นความลับ ตลอดไป  
Solo: C  Bb (2time)
ซ้ำ * **
SoLo: ยังไม่ได้แกะ อิอิ
ซ้ำ **
           Dm                G7          C
ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ ก็ช่วยเก็บเป็นความลับ  ว่าผมรักคุณ