ให้หลบเชียรใหญ่


ให้หลบเชียรใหญ่

intro : C G C Am G C

      C     G          C
เด็กบ้านเรา	เข้ากรุงเพื่อการศึกษา
             Am       G         C
ความหวังนำภา	จนลืมทุ่งนาบ้านเรา
            C       G         C
ลืมเชียรใหญ่	ลืมบ่อล้อ	ลืมแม่เจ้า
          Am      G        C
ลืมแม่เฒ่า  พ่อเฒ่า พ่อแม่รอคอย

    C        G         C
หลบบ้านมามั่ง 	พ่อแม่แกนั่งคอยถ้า
         Am      G        C
หลายปีแล้วหนา	 ความหวังนำพาเข้ากรุง
    C        G         C
จนลืมเชียรใหญ่ 	บ้านเกิดและท้องทุ่ง
     Am      G        C
เพื่อมุงหา	 ปริญญาที่ได้ตั่งใจ 

         C     G           C
*ถ้าเรียนไม่จบ 	ผิดหวังก็หลบมาเถิด
           Am      G         C
อย่าไปเพริด 	เพรินกับแสงสีเมืองไกล
       C       G        C
ให้หลบมาใต้	 ถิ่นเกิดกายที่เชียรใหญ่
    Am   G            C
ยังมีใครคอยถ้า ลูกหลานหลายคน

  C     G        C
ผิดหวัง ก็กลับ	 มาเถิดบ้านเกิดยังรอ
      Am      G        C
พ่อแม่นั่งรอ	รอคอยให้ลูกกลับมา
   C       G          C
เชียรใหญ่วันนี้	เงียบเหงาวังเวงหนักหนา
           Am     G        C
คอยลูกหลานหลบมา	หลบมา เชียรใหญ่บ้านเรา

Solo: C G C Am G C

( * ช้ำ )
     Am      G        C 
ให้หลบมา	เชียรใหญ่แม่เจ้ายังรอ