ศิลปิน คนเชียรใหญ่

ให้หลบเชียรใหญ่

intro : C/G/C/Am/G/C

           C          G                    C
เด็กบ้านเรา    เข้ากรุงเพื่อการศึกษา
                          Am             G                  C
ความหวังนำภา    จนลืมทุ่งนาบ้านเรา
                       C              G                  C
ลืมเชียรใหญ่    ลืมบ่อล้อ    ลืมแม่เจ้า
                    Am           G                C
ลืมแม่เฒ่า   พ่อเฒ่า พ่อแม่รอคอย

       C               G                 C
หลบบ้านมามั่ง     พ่อแม่แกนั่งคอยถ้า
                 Am           G                C
หลายปีแล้วหนา     ความหวังนำพาเข้ากรุง
        C               G                 C
จนลืมเชียรใหญ่     บ้านเกิดและท้องทุ่ง
         Am           G                C
เพื่อมุงหา     ปริญญาที่ได้ตั่งใจ 

                 C          G                     C
*ถ้าเรียนไม่จบ     ผิดหวังก็หลบมาเถิด
                     Am           G                  C
อย่าไปเพริด     เพรินกับแสงสีเมืองไกล
              C              G                C
ให้หลบมาใต้     ถิ่นเกิดกายที่เชียรใหญ่
       Am      G                       C
ยังมีใครคอยถ้า  ลูกหลานหลายคน

    C          G               C
ผิดหวัง ก็กลับ     มาเถิดบ้านเกิดยังรอ
            Am           G                C
พ่อแม่นั่งรอ    รอคอยให้ลูกกลับมา
      C             G                   C
เชียรใหญ่วันนี้    เงียบเหงาวังเวงหนักหนา
                      Am         G                C
คอยลูกหลานหลบมา    หลบมา  เชียรใหญ่บ้านเรา

Solo: C/G/C/Am/G/C

( * ช้ำ )
          Am           G                C 
ให้หลบมา    เชียรใหญ่แม่เจ้ายังรอ