ศิลปิน ภานุ สีมา

ฝันว่างูกัดนำ


คำร้อง : ภานุ สีมา
ทำนอง : ภานุ สีมา
เรียบเรียง : พิเชฐ ปีติ
      Dm
เมื่อคืนแมนฝันเรื่องประหลาด

ฝันว่างูกัดที่หว่างขาต่ำ ๆ
      Dm               Gm       Dm                   Gm
คืนก่อน ก็ฝันว่างูกัดนำ    เมื่อคืนก่อนก็ฝันว่างูกัดนำ
             C                    Dm
บ่อยากสิจำ  แต่มันฝังติดใจ
...........
        Dm
ให้อีแม   เพินผัดแก้ควมฝัน 

เพินผัดวาจังซั่น สิมีผู้สาวเด้นาย
              Dm                     Gm               Dm                    Gm
" เขาสิมามักลูกซายแมเหมิดใจ      อั่น...สิมามักลูกซายแมเหมิดใจ
                    C                                 Dm
ถึงขั้นยอมพลีกาย... โอ้ย!  เป็นฮ่าย น้อฮือ ....... "
............
     Dm
อีพอแฮงฝันดีได้เลข  

มันตรงสเปค กับเลขจากมือถือ
              Dm                      Gm                    Dm                    Gm
เลขศรีสะเกษ   เลขระยอง กะคือ ๆ     เลขศรีษะเกษ เลขระยอง กะคือ ๆ  
                         C                             Dm

เพิ่นกะเลยวา อื้อหือ!...."  ได้เลขดังตัวนี่  "
.................

* ควมฝันน้อย ฝันน้อย ของคนซั่นล่าง 

ชีวิตแมนฮ่าง ๆ  ฮ่าง ๆ ถืกเลขบ้างกะวาดี 

บัดฮานี่ ฮานี่  อีแมวาสิมีเมีย  

ส่วนลึกมันกะใจเสีย     "  โอ๊ย!....เสียดายความโสดจัง ... "
..............
         Dm
ยังเฝ้ารอ   อยากสิพ่อจักเทือ 

สาวสวยที่เหลือ ๆ จะสนอ้ายไหมนาง
         Dm                 Gm               Dm                   Gm
ยกมือไว้   พอให้อ้ายมีหวัง  อั่น...ยกมือไว้   พอให้อ้ายมีหวัง 
                 C                       C                             Dm
ให้เจ้ายูใต้ล่าง (ยูล่างเวทีนั่นหละ)  เด้อ  อ้ายสิยูทางเทิง
                    C                                 Dm
ถึงขั้นยอมพลีกาย... โอ้ย!  เป็นฮ่าย น้อฮือ ....... "
............
     Dm
อีพอแฮงฝันดีได้เลข  

มันตรงสเปค กับเลขจากมือถือ
              Dm                      Gm                    Dm                    Gm
เลขศรีสะเกษ   เลขระยอง กะคือ ๆ     เลขศรีษะเกษ เลขระยอง กะคือ ๆ  
                         C                             Dm

เพิ่นกะเลยวา อื้อหือ!...."  ได้เลขดังตัวนี่  "
.................

* ควมฝันน้อย ฝันน้อย ของคนซั่นล่าง 

ชีวิตแมนฮ่าง ๆ  ฮ่าง ๆ ถืกเลขบ้างกะวาดี 

บัดฮานี่ ฮานี่  อีแมวาสิมีเมีย  

ส่วนลึกมันกะใจเสีย     "  โอ๊ย!....เสียดายความโสดจัง ... "
..............
         Dm
ยังเฝ้ารอ   อยากสิพ่อจักเทือ 

สาวสวยที่เหลือ ๆ จะสนอ้ายไหมนาง
         Dm                 Gm               Dm                   Gm
ยกมือไว้   พอให้อ้ายมีหวัง  อั่น...ยกมือไว้   พอให้อ้ายมีหวัง 
                 C                       C                             Dm
ให้เจ้ายูใต้ล่าง (ยูล่างเวทีนั่นหละ)  เด้อ  อ้ายสิยูทางเทิง">                     C                                 Dm
ถึงขั้นยอมพลีกาย... โอ้ย!  เป็นฮ่าย น้อฮือ ....... "
............
     Dm
อีพอแฮงฝันดีได้เลข  

มันตรงสเปค กับเลขจากมือถือ
              Dm                      Gm                    Dm                    Gm
เลขศรีสะเกษ   เลขระยอง กะคือ ๆ     เลขศรีษะเกษ เลขระยอง กะคือ ๆ  
                         C                             Dm

เพิ่นกะเลยวา อื้อหือ!...."  ได้เลขดังตัวนี่  "
.................

* ควมฝันน้อย ฝันน้อย ของคนซั่นล่าง 

ชีวิตแมนฮ่าง ๆ  ฮ่าง ๆ ถืกเลขบ้างกะวาดี 

บัดฮานี่ ฮานี่  อีแมวาสิมีเมีย  

ส่วนลึกมันกะใจเสีย     "  โอ๊ย!....เสียดายความโสดจัง ... "
..............
         Dm
ยังเฝ้ารอ   อยากสิพ่อจักเทือ 

สาวสวยที่เหลือ ๆ จะสนอ้ายไหมนาง
         Dm                 Gm               Dm                   Gm
ยกมือไว้   พอให้อ้ายมีหวัง  อั่น...ยกมือไว้   พอให้อ้ายมีหวัง 
                 C                       C                             Dm
ให้เจ้ายูใต้ล่าง (ยูล่างเวทีนั่นหละ)  เด้อ  อ้ายสิยูทางเทิง">