24.7


24.7

G#M          F#           G#M          
เวลาที่ ต่างกันของใจ ได้ขีดเส้นแบ่งระยะทางเอาไว้
G#M          F#           G#M          
เมื่อมีอีกคนอยู่ไม่ไกล แต่ มันก็มีอีกคนที่ไกลห่าง
   G#M F#  E   F#    G#M  F#   E     F#      
(*) ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกเวลา เฝ้ารอ พบหน้า สบสายตา และอ้อมกอด
    G#M             F#   
(**) ก็ในใจฉัน มีแต่เธอ มีแต่เธอ อยู่ ที่ใด และเมื่อไร จะได้เจอ
 G#M             F#         G#M             
วันลาลับก็จะรอเธอเสมอ เพียงได้พบเธอ ก็ ในใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอ
F#              G#M             F#
เฝ้านับวันว่าเมื่อไรจะได้เจอ เนิ่นนานฉัน ก็จะรอเธอเสมอ เฝ้าฝันละเมอ
G#M          F#           G#M          
วังวนที่ต่างกันของเรา มันคงจะมีแต่ เรื่องราวมากมาย
G#M          F#            G#M          
เจอคนที่ไม่เคยเข้าใจ เจอคนที่คอยทำร้ายเมื่อใกล้กัน
ซ้ำ (*,**)
ซ้ำ (**)
Outro: G#M  F# E