เหตุผลที่ยังหายใจ


เหตุผลที่ยังหายใจ

Cm         Bb               G#    
   ทั้งที่รู้ว่าหัวใจเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิม
    Fm
   ไม่มีฉันยืนอยู่ในสายตา
Cm         Bb              G# 
   และก็รู้ ว่าทุกวัน ฉันดูเหมือนแค่คนไร้ค่า
         Fm
   แค่เศษของเธอ

Cm         Bb         G#   
    ทั้งที่รู้ว่าหัวใจที่เธอมีนั้นไม่เคยพอ
           Fm
    ปล่อยคนมากมายให้เดินเข้ามา
Cm            Bb           G#   
    และไม่รู้นานเท่าไรที่ต้องทนยิ้มกับน้ำตา
          Fm     Bb
    อยู่ไปก็เหมือนคนที่โง่งมงาย

    G#               Bb 
    * แม้ความจริงจะทำร้ายกันมากมายเท่าไร
    G#              Bb
      เพียงศรัทธากับคำๆนั้นไม่เปลี่ยนแปรไป

 Eb                  Bb
  ** เพราะว่ารักเพียงหนึ่งคำ ค้ำให้ฉันยืนต่อไป
Cm              G#   Bb 
    ขอแค่ฉันมีเธอเหตุ ผลที่ยังหายใจ
 Eb              Bb
    เพราะชีวิตที่ขาดเธอ ฉันก็เหมือนคนขาดใจ
Cm             G#   Bb 
    แม้ต้องทรมานจะยังคงรักเธอต่อไป
 Eb               Bb
    ขอแค่เธอเดินกลับมา ขอแค่เธอไม่บอกลา
Cm                G#   Bb 
    แม้ต้องเสียน้ำตา และแม้เธอเป็นของใคร
 Eb                   Bb              Cm
    เพราะว่ารักไม่เปลี่ยนแปลง รักจนวันที่ไม่หายใจ
       Fm Gm G# Bb
    ชีวิตนี้   ฉัน  มี  แต่เธอ 

  G#     Bb      Cm7
      ความรักยังอยู่เสมอ
  G#    Bb        Cm7
       ถึงแม้ต้องเจ็บแค่ไหน

SOLO :  G# Bb Cm7 Cm7 
         G# Bb Cm7 Gm 
         G# Bb G# Bb 

(ซ้ำ * , ** )

Outro :  G#