เรื่องมันจบไปตั้งนาน


เรื่องมันจบไปตั้งนาน

  Dmaj  C#m       Bm E      A
วันนี้ ฉันได้ยินเรื่องราวรับรู้ข่าวคราวที่เป็นไป
Dmaj        C#m   Bm  E      A
ก็ข่าว      ของใครที่ฉันนั้นแสน      คุ้นเคย
Dmaj     C#m         Bm  E        A
ก็สิ่งที่ได้ยินคือเธอนั้นสบายดี กำลังมีความรักครั้งใหม่
Dmaj       C#m                    A
ฮื้อ ฮือ        ไม่รู้ทำไม ก็เรื่องมันก็จบไปตั้งนาน        
Dmaj           C#m   
อาจเพราะว่าฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย
   Bm  E      A               Dma
jอะไรบางอย่างยังทำให้ฉันใจหาย กับความรักเก่าๆ
        C#m   Bm  E      A
เรื่องราวเก่าๆ ที่ผ่านเข้ามาสะกิดหัวใจ

intro Dmaj        C#m   Bm  E      A


Dmaj        C#m          Bm  E         A
แล้วฉัน คงทำได้แค่ทำใจ บอกตัวเองว่าเรื่องของเรา มันจบไปตั้งนาน
Dmaj C#m   Bm  E      A       
แต่หัวใจ ไม่รุ้ทำไมไม่หยุดคิดถึงเธอ     
  Dmaj  C#m   Bm  E A
ฮื้อ ฮื้อ  ก็คิดทำไม เรื่องมันก็จบไปตั้งนาน
Dmaj                  C#m   
 อาจเพราะว่าฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย
        Bm  E      A     Dma j
อะไรบางอย่างยังทำให้ฉันใจหาย กับความรักเก่าๆ
C#m   Bm  E      A 
เรื่องราวเก่าๆ ที่ผ่านเข้ามาสะกิดหัวใจ
          Dmaj                C#m
    ก็เพราะ  อาจเพราะว่าฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย
       Bm  E      A         Dmaj
อะไรบางอย่างยังทำให้ฉันใจหาย กับความรักเก่าๆ
     C#m   Bm  E   
 เรื่องราวเก่าๆ ที่ผ่านเข้ามาในหัวใจ

 อาจเพราะว่าฉันยังผูกพันธ์ หรือว่าฉันเสียดาย       
 Bm  E      A     Dma j
อะไรบางอย่างยังทำให้ฉันใจหาย กับความรักเก่าๆ
C#m   Bm  E      A 
เรื่องราวเก่าๆ ที่ผ่านเข้ามาสะกิดหัวใจ