เต็มใจให้ตั๋ว


เต็มใจให้ตั๋ว

ดนตรี:Dm C Dm  Dm C Am  Dm C Am C Dm
  Dm C    Dm 
ตั๋วโลด ถ้าเจ้าบ่ย่านบาป 
    C          F       Am     Dm
อ้ายบ่มีเครื่องมือตรวจจับ เพื่อให้ทราบอาการปันใจ
      C       Dm     C      F
นอกจากความซื่อสัตย์ภักดีกับรักแท้ที่ทุ่มเทให้
           Gm    Am    Dm   Dm
หากน้องสิตั๋วให้ตาย สิ่งที่อ้ายทำได้คือทน
         Dm C    Dm 
      เห็นน้องเริ่มสิบ่คือเก่า
           C         F         Am      Dm     Dm
      เจ้าใช้ความห่างเหินส่งข่าว สัญญาณเศร้าแทรกมาเวียนวน
           C       Dm   C        F
      อ่านแววตายากขึ้นทุกวัน บ่หวานคือตอนเริ่มต้น
                Gm   C      F     F
      รักเราไผ๋หนอมาปน เจ้าจึงเริ่มต้นตั๋วอ้าย
       Gm  C         F
เคยซื่อเคยใส นับวันมากมายความลับ
           Gm     C     Dm
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ ยังขยับไปรับไกลๆ
   C   Dm   Dm D     Gm
บ่มีผลต่อใจฮักแน่ เพียงแต่เสียความไว้ใจ
           C       Am    Dm   Dm
อ้ายคงเจ็บไปรักไป ประสาใจที่เสื่อมร-า-ค-า
        Dm C    Dm 
     *ตั๋วโลด ถ้าเจ้าบ่ย่านบาป
           C      F       Am    Dm  Dm
      อ้ายคนนี้แม้ใจมอดดับ โปรดทราบรักเจ้าบ่ล้า
          C      Dm      C     F
      บ่ถอนตัวตั๋วได้ตั๋วไป อ้ายเต็มใจให้ตั๋วบ่ว่า
                    C      Am      Dm
      ขอแค่ยามฝุ่นช้ำเข้าตา อาจขอเวลาหลบหน้าไปเหงา
ดนตรี:Dm C Dm C  Dm C Am C  F Dm F Dm  F C F
ซ้ำ*
ดนตรี:F C Dm  C Am Dm Dm