เด็กเลี้ยงควาย


เด็กเลี้ยงควาย

Intro: F#m D F#m D F#m E E F#m D F#m D  
  F#m   
   ใครก็มองเขาว่าไม่ฉลาด
                   E
  เขาแค่เป็นเด็ก  ที่ไม่มีโอกาส
                  F#m D F#m D   
  ได้ร่ำได้เรียนหนังสือ
 F#m
  เขาไม่เคยมีหรอกมือถือ
                    E
 มีมื้อกินมื้อ    ไม่เคยเดือดร้อนใคร
                    
   ข้าวเหนียวปลาร้าตัวใหญ่
                      F#m D F#m D
   หิวไปทุ้งนาตามที่เขามีกิน
   E   
   * อดทนเฝ้าทนทำงานหนัก
                         F#m D F#m D
  ถึงจะหนักจะเบาเขาไม่เคยบ่น
     F#m
   ** ถึงจนแต่ไม่แบมือขอใคร
                     E
   ไม่เคยคิดเป็นใหญ่อยู่ในสังคม
                
   ตามมีตามเกิดอยู่อย่างจน
                           F#m D F#m D
   ชีวิตความเป็นคนมีสุขที่ตรงไหน
    A                        Bm  
 *** อาชีพสุจริตย์ของเขาคือเลี้ยงควาย

             D                  F#m
    คนไทยไม่ตาย  ก็เพราะว่าควายพวกนี้
   A                 Bm
    ไถ่นาปลูกข้าวให้คนกิน
                D               F#m D F#m D  
   บุญคุณเต็มแผ่นดินแต่เขาไม่เคยถ่วงหา

SOLO: A Bm D F#m A Bm D F#m D F#m D

F#m
  สังคมไทยช่างวุนวาย
                         E
  เอารัดเอาเปรียบ   กันแทบตาย

  ผลสุดท้ายต้องหล้มสลาย
                            F#m D F#m D
  อยู่อย่างเด็กเลี้ยงควาย  ก็ยังมีข้าวกิน 
        ( * , ** , *** )