ศิลปิน Teddy Ska

Eye flyer

Intro    | G | D | D | G |  ( 2 Time )
              G
*    If you dance in the dark, place do not be afraid.
          D
    We all come here to play. We all come here to sway.
                                     G
    He yo ho.( he yo ho ). Ho!! My little baby com’on please be mine.

       G
    I want to give you a smiles so let me hold your hands.
    D
    I will take you there Sorry for I have to stare.
                                     G
    He yo ho.( he yo ho ). Ho!! My lovely baby com’on please be mine.

       C
**    Don’t let’s me wait so I want you all we stand.
       G
    Please give us a try. I won’t make you cry.
       C
    Oh!! please say yes!!. Let’s do what we he here to do.
       D
    Here my please… Can you see…  We can be??

Instru    | G | D | D | G |      ( 3 Times )

    ( ** , * , ** )

Outro    | G | D | D | G |    ( 3 Times )

        | G | D | D | D C Bm Am | G |