เพื่อพ่อหลวง

ศิลปิน เค เกลอเก่า
คำร้อง : สายธาร มูลคำน้อย
ทำนอง : สายธาร มูลคำน้อย
เรียบเรียง : สายธาร มูลคำน้อย

เพื่อพ่อหลวง

Intro :   C Em Am F G7   ( 2 times)   

 
		ถึงแม้เราจะต่างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เราคือไทยเหมือนกันทั่วแดน

ขอให้สามัคคีแน่นแฟ้น 	ได้โปรดจงหวงแหนถิ่นไทย

	ขอให้เรารักกันมั่นคง	ใต้หรือเหนือก็จงร่วมใจ

จะเข่นฆ่ากันไปถึงไหน 	ใต้ไตรรงค์ธงไทยผืนเดียว

	*ขอให้ร่วมใจไทยต้องรักกัน	ให้ความผูกพันธุ์แน่นเหนียว

เราจงผูกใจไทยเป็นหนึ่งเดียว		ให้เรากลมเกลียวเพื่อพ่อหลวง

**แม้จะอยู่ทะเลหรือว่าภูเขา		พ่อก็ยังรักเราห่วงหวง

ขอเถิดหนาผองไทยหัวใจทุกดวง		จงทำเพื่อพ่อหลวงของเรา
(*)
        Solo :   FG  Em Am  FG C C7   FG  Em Am  FG C       
(**, *,*,*fade)