ศิลปิน เสถียร ทำมือ

ซังคนขี่ตั๋ว

Intro: /Cm Bb/Cm/Fm Bb/Cm/

             Cm
เจ้าลืมแล้วบ่ ก่อนเคยสัญญา
                Fm                   Eb
เจ้าบอกข้อยว่า สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว
        Cm                   Fm
ผู้ใด๋ผู้อื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหลียว
                                               G
สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว เหมิดทุกห้องหัวใจ
               Cm
เมื่อฮักสองเฮา มีเขาเข้ามา
           Fm                    Eb
เริ่มมีปัญหา สองเฮาบ่เข้าใจกัน
           Cm                          Fm
ไปฮับไปส่ง เจ้าบ่เห็นถึงความสำคัญ 
                     Bb         Cm
บ่คึดบ่ฝัน ว่าเจ้านั้นมีเขาคู่เคียง

           Ab         Bb           Cm
* บ่เป็นหยัง ข้อยบ่ซังแมนเจ้าตั๋ว
            Ab          Bb           Eb
ขอบคุณหลาย ยังบ่ตาย หายใจอยู่
           Cm                    Fm
ข้อยคนเซ่อ เจ็บหลายเด้อบ่เคยจือ
                      Bb              G
ย้อนใจซื่อ บ่แมนดื้อ ย้อนฮักหลาย 

           Cm      Bb      Cm
** แต่นี้ไป สิจังใด๋บ่เชื่อคำ
                      Bb        Eb
ข้อยสิจำ และขอจำจนมื้อตาย
           Cm                   Fm
ข่อยเข็ดแล้ว พอกันทีบ่ว่าไผ
                        Bb       Cm
เกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว

Solo: /Ab Bb/Cm/Ab Bb/Eb/Cm/Cm/
        /Fm Bb/Cm/

   (ซ้ำ *, **)

             Fm        Bb       Cm
สิเกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว

Solo: /Cm Bb/Cm/Fm Bb/Cm/