ซังคนขี่ตั๋ว


ซังคนขี่ตั๋ว

Intro:  Cm Bb Cm Fm Bb Cm 

       Cm
เจ้าลืมแล้วบ่ ก่อนเคยสัญญา
        Fm          Eb
เจ้าบอกข้อยว่า สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว
    Cm          Fm
ผู้ใด๋ผู้อื่น เจ้านั้นสิบ่แลเหลียว
                        G
สิฮักแต่ข้อยผู้เดียว เหมิดทุกห้องหัวใจ
        Cm
เมื่อฮักสองเฮา มีเขาเข้ามา
      Fm          Eb
เริ่มมีปัญหา สองเฮาบ่เข้าใจกัน
      Cm             Fm
ไปฮับไปส่ง เจ้าบ่เห็นถึงความสำคัญ 
           Bb     Cm
บ่คึดบ่ฝัน ว่าเจ้านั้นมีเขาคู่เคียง

      Ab     Bb      Cm
* บ่เป็นหยัง ข้อยบ่ซังแมนเจ้าตั๋ว
      Ab     Bb      Eb
ขอบคุณหลาย ยังบ่ตาย หายใจอยู่
      Cm          Fm
ข้อยคนเซ่อ เจ็บหลายเด้อบ่เคยจือ
           Bb       G
ย้อนใจซื่อ บ่แมนดื้อ ย้อนฮักหลาย 

      Cm   Bb   Cm
** แต่นี้ไป สิจังใด๋บ่เชื่อคำ
           Bb    Eb
ข้อยสิจำ และขอจำจนมื้อตาย
      Cm          Fm
ข่อยเข็ดแล้ว พอกันทีบ่ว่าไผ
            Bb    Cm
เกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว

Solo:  Ab Bb Cm Ab Bb Eb Cm Cm 
     Fm Bb Cm 

  (ซ้ำ *, **)

       Fm    Bb    Cm
สิเกิดชาติใด๋ ขอให้ไกลคนขี้ตั๋ว

Solo:  Cm Bb Cm Fm Bb Cm